Οδηγίες χρήσης της εξέτασης


Καλώς Ορίσατε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του

 • Εργαστηρίου Υγιεινής & Επιδημιολογίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Ιατρικής)

Welcome to e-learning platform for

 • Department of Hygiene and Epidemiology (University of Thessaly / School of Medicine)

Lab of Hygiene and Epidemiology

  Skip available courses

  Available courses

  Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα


  Υπεύθυνος Μαθήματος:Χρήστος Χατζηχριστοδούλου

  Καθηγητής


  Βιβλία:

  1)Γενική και κλινική επιδημιολογία. Δ. Τριχόπουλος

  2)Επιδημιολογία, Α. Αschengrau

  Εξεταστέα Ύλη

  Πηγές των στοιχείων

  Πραγμάτωση μιας περιγραφικής επιδημιολογικής έρευνας

  Δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας

  Περιγραφική επιδημιολογία. Χαρακτηριστικών προσώπων

  Περιγραφική επιδημιολογία. Χαρακτηριστικά τόπου

  Περιγραφική επιδημιολογία.Χαρακτηριστικά χρόνου

  Προοπτικές έρευνες

  Αναδρομικές έρευνες

  Επιδημιολογία και κλινική ιατρική

  Αξιολόγηση θεραπευτικών μέτρων


  Διδάσκοντες:

  Χ. Χατζηχριστοδούλου, Γ. Ραχιώτης

  MSc in "Applied Public Health and Environmental Hygiene with a focus in Food and Water Quality and Safety"

  Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κ.λ.π.) σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο.

  Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην πρακτική εξάσκηση και στην σε βάθος γνώση των θεμάτων, ώστε να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη με αντικείμενο την περιβαλλοντική υγιεινή που να μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφή αντικείμενα (μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Διευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λ.π.).

  Σχεδιασμός και Ανάλυση Επιδημιολογικών Μελετών

  (MSc Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας - Βιοστατιστική)

  Καθηγητής Χ. Χατζηχριστοδούλου

  MSc in Maritime Occupational and Environmental Health


  Skip Navigation

  Navigation

  Skip Calendar

  Calendar